Varlığa Dayalı Olan Finansal Ürünler Nedir? Nasıl Tanımlanır?

Varlığa Dayalı Olan Finansal Ürünler Nedir Nasıl Tanımlanır?

Bilinmesi gerekmektedir ki varlığa dayalı olan finansal ürünler, borç ya da alacak havuzuna dayalı olan tahviller olmaktadır. Varlığa adayalı olan finansal ürünlere yatırım yapmakta bir boç havuzunda olan faizler satın alınmış olmaktadır. ABS’ler otomobil kredileri, kredi kartlarının alacakları ve aynı zamanda öğrenci borçları ve alacakları gibi çeşitli şekillerde olan varlıklardan yaratılabilmektedir. ABS’lerin geneli bazı kredi derecelendirme notlarına sahip olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenlerden dolayı da yatırım portföyü içinde oldukça yüksek derecelendirme notuna sahip şirket tahvillerine bir alternatif olarak da oluşturulmaktadır. Alacak veya borç havuzunda tahvil yaratma işlemlerine finans varlıklarına dönüştürme noktasına menkul kıymetleştireme denilmektedir. Bu işlemlerde ise borç veya alacakların yaratıcısı olarak karşımıza çıkan kaynaklarını oluşturan finansal kuruluşlar, devlet kuruluşu veya başka bir borçlu kendi portföyünden bir grup borçlarının seçilmesi sağlanır.

Bunların sonrasında seçtikleri borçları yeni kurulan bir şirkete veya firmaya satmaktadır. Bu firma ve şirketler de yalnızca özel amaçlı olarak finans araçlar yani günümüzde sadece ABS işlemleri için kurulmaktadır. Söz konusu şirket bu borçların ve alacakların varlığına dayalı olan finansal araçları ihraç eden bir kuruluşa aracı kuruma satışları gerçekleşmektedir. Bu ilgili ve gerekli olan kuruluşların ise borç veya alacaklarla ile ilgili olarak kendisine gelen ödemeleri ya doğru şekillerden yatırımcı olan kişilere devreder ya da belirlenen dönemler içerisinde anapara ve faizleri ödemek üzere biriktirmektedir. Araç kredilerine dayalı olarak ABS’lerin çoğu, bu krediler ile aylık olarak anapara ve faiz ödemelerini, ABS yatırımcılarına aylık ödemeler şekillerinde devretme hakkına sahiptirler. Diğer varlık türlerinin ise nakit akışları, kredi kartı alacakları gibi ve genellikle de bu kuruluşlarda biriktirilmektedir ve 3 ay veya 6 aylık zamanlarda faiz ödemeleri ve vade sonlarında anapara ödemeleri şekillerinde yatırımcılara devretmektedir.

Bir önceki yazımız olan Sosyal Güvenliklerin Finansman Modelleri Nelerdir? başlıklı makalemizde finans haberleri, finansman modelleri ve sosyal güvenlik hakkında bilgiler verilmektedir.