Temettü Nedir?

Günlük Forex Alım ve Satımlarında Kullanılması Gerekenler Nelerdir?

Temettü yani diğer adıyla kar payı bir işletmenin elde etmiş olduğu dönemlik kardan, yani bu miktardan nakit ve veya hisse senedi olarak şirket ortaklarına pay vermesidir. Ortaklık hakkı olarak da adlandırma yapabileceğimiz temettü işletme bünyesinde yer alan her bir ortağın sahibi olduğu hisse senedinin miktarına göre bir pay elde etmesi anlamını taşımaktadır.

Şirketlerin yahut finansal kurumların yıl sonu bilançolarına bağlı olarak belirlenmekte olan temettü oranları yatırımcılar tarafından dikkatle takip altına alınan veriler arasında yer alır. İşletmenin yıl içerisindeki net dönem karı şirketin yatırımcılarına ödeyeceği kar payının net bir şekilde belirlenmesine aracı olmaktadır. Vergiler ve diğer giderlerin çıkarılmasının ardından elde edilen kısım yüzde yirmi oranından az olmamak şartıyla yatırımcılara dağıtılırsa buna temettü dağıtımı denir. Yönetim kurulunun teklifi üzerine temettü dağıtımı kararı şirket genel kurullarında alınır.

Temettü Nasıl Alınmaktadır?

Temettü alımı gerçekleştirmek ya da temettü alınımına hak kazanmak için bireylerin öncelikle hisse senedi sahibi olması gerekmektedir. Bu hisse senedi sahipliği sayesinde elde edilmiş olan ortaklık şirketin temettü ödeme günlerinde bu hakkın kişilere teslim edilmesini ve temin edilmesini sağlar. Temettü dağıtımı gününden bir gün önce hisse senedi alınmış olsa dahi satın alan birey ya da bireylerin temettü hakkından yararlanma fırsatı doğmuştur.

Bu sebeple temettü net bir şekilde bir yatırım aracıdır. Genel kurulun onayından geçen temettü dağıtımı kararının tarihi hissedarlara duyurulduktan sonra temettü dağıtımının yapılacağı günün sabahına kadar şirket hisselerinde söz sahibi olanlar kimseler temettü dağıtımına katılma şansı elde ederler. Temettü bedeli nakit bir şekilde hissedarların hesaplarına otomatik olarak yatırılır.

Temettü Nasıl Dağıtılmaktadır?

Vergiler ve diğer şirket giderlerinin şirket yıllık net dönem karından çıkartılmasının ardından elde kalan kısım yüze yirminin altında olmayacak şekilde hissedarlara dağıtılır. Yalnızca nakit ya da yalnızca hisse senedi olarak dağıtımın yapılması temettü dağıtım şekillerinden genellikle en fazla tercih edilenidir. Ancak bir kısmı nakit bir kısmı da hisse senedi olarak dağıtım yapılabilmektedir. Yani sahip olduğunuz hisselerden kar elde edebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Repo Ne Demek? başlıklı makalemizde Banka ve Repo, Repo Ne Demek? ve Repo Örneği hakkında bilgiler verilmektedir.