Muhasebe Nedir?

Muhasebe Nedir

Muhasebe finansal bilgilerin tanımlanması, kaydedilmesi, özetlenmesi, analiz edilmesi, raporlanması, sınıflandırılması gibi işlemlerin eksiksiz bir analizi anlamına gelmektedir. Genel olarak kabul görmüş Muhasebe standartları bazında finansal tabloların yanlışsız bir şekilde izlenmesi adına işlemleri sistematik olarak kaydetme sanatı olmaktadır. Bir işletmenin dönem sonunda oluşturulan finansal tabloları yardımı ile Mali senenin sonunda İç Denetim ve vergi denetimi yapılmaktadır. Finansal tablo denetiminden sonra ise işletmenin performansı ve Mali durumu belirlenerek bir süre boyunca finansal bilgi kullanıcılarına gösterilmektedir. Finansal tablo kullanıcıları alacaklılar, borçlular, borç verenler, tedarikçiler, yatırımcılar ve çalışanlar gibi tüm paydaşları kapsamaktadır.

Finans Nedir?

Fonların etkin bir şekilde edinilmesi ve tahsis edilmesi gibi işlemlerin yönetimi ile Finans ilgilenmektedir. Para ve sermaye sektörü ile ilgili çalışmaların yanında fonların işletmelere göre düzenlenmesi ve yönetilmesi ile de ilgilenmektedir. Finansmanın en önemli özelliği ise paranın zaman değeri olmaktadır. Finans bir firmanın risk faktörünü azaltan optimum bir yatırım planı seçmek adına bir bütçenin analiz edilmesine yardımcı olur. Muhasebe işletmenin ticari işlemlerin tutulması için sistematik bir kayıt süreci olurken finans ise fonların en iyi şekilde yönetilmesi anlamına gelir. Muhasebe finansın bir alt kümesi aynı zamanda işletmenin finansal durumunu anlama konusunda finansal tablo kullanıcıları için yararlı olurken işletmenin gelecekteki performansını tahmin etmede finans kullanılır. Muhasebe gelir tablosu, bilanço, nakit akışı, tablosu gibi araçlar kullanırken finansal kaldıraç, sermaye bütçelemesi, oran analizi, risk analizi, çalışma sermayesi, finansal araçlar olmaktadır.

Muhasebe ve Finans

İktisadın bir parçası olan Muhasebe ve finans her ikisi de birbirine bağlı olurken muhasebe  finansmanın bir parçası olmaktadır. Finansman muhasebeye bağlı olurken mali analiz muhasebe tarafından sunulan mali tablo yardımı ile yapılmaktadır. Aynı zamanda iki alan birbirleri ile çok yakından bağlantılı olmaktadır. Muhasebenin sonu finansmanın başlangıcı anlamına gelmektedir.  Her iş alanında muhasebe ve finans olmadan işletmelerin uzun süre yaşayamayacakları net olarak bilinmektedir. Muhasebe ve finansman önemini merak eden kişiler her ikisinin olmadığı bir durumda işletmenin koşullarını araştırmalıdır. Çünkü muhasebe ve finans olmasaydı ticari işlem kayıtları da olmazdı. Bu durumda kar oranları belirlenemez ve stok yönetimi de yapılamazdı. Firmanın stratejisi üzerinde üst düzey bir kontrol sağlamak için mutlaka bir finansmana gereksinim duyulmaktadır.

Bir önceki yazımız olan Finansman Türleri Nelerdir? başlıklı makalemizde finansman, finansman türleri ve finansman türleri nelerdir hakkında bilgiler verilmektedir.