Maaşa İcra Gelmesi Ne Demektir?

Maaşa İcra Gelmesi Ne Demektir?

Maaş haczi işverenin eline ulaştığında işveren anlık olarak alacaklının avukatını bir yazı yazmalıdır.  Aynı  zamanda  işçinin maaşının da Haciz olup olmadığını ve alınan maaşın dörtte birini yanı sıra yan haklarının tamamını kesip alacaklının haciz yazısında belirtilen hesap numarasına yatıracağını bildirmek mecburiyetindedir. Aynı zamanda da işçisine gelen tebligat hakkında bilgilendirme gerçekleştirilerek kesinti yapılacağını bildirmek zorundadır. Bunun yanında daha önce işveren ile işçi ile ilgili başka bir haciz ulaşmış ise alacaklının avukatına kaçıncı sırada olduğunu bildirerek bir yazı yazar. Bunun yanı sıra birden fazla haciz işlemi yürütülemez. Ilk gelen haciz işlemi ise yürütülerek işverene ulaşması sırasına göre verilen işveren kesintileri gerçekleştirir ve alacaklılara sırayla öder. Bir haciz ödenmeden diğerine ise geçilemez. İşveren maaşın dörtte birini yani yüzde 25’ine haciz tebligat altındaki verilen iyi bana yatırmakla yükümlüdür ve daha fazlasını kesemez. Bir gün işten  ayrılındığı takdirde ücretin dörtte birinin ve ücret benzerlerini tamamının icraya ödeneceğinin dışında yıllık izin ücreti ihbar kıdem tazminatı ne alınırsa bunların tamamının icraya ödeneceğini unutmamak gerekmektedir. İcra yalnızca maaşa değil tüm ödemelere uygulanmaktadır. Kıdem tazminatı ise ücret dışında sayılmaktadır. Birçok mahkeme kararında kıdem tazminatı ya da nafaka haricinde ücret gibi değerlendirilirse de haczedilemez denerek yargıtayca bozulmaktadır. Kıdem tazminatının tamamı haczedilebilmektedir.

Haciz İşlemleri

İşveren yalnızca ücret değil tüm ödemelerin toplamını alabilir. Bunlar vergi ve SGK kesintileri gerçekleştirdikten sonra işçinin net alacağının dörtte birini ödemekle yükümlüdür. Kalan rakam bulunuyorsa diğer kesintiler gerçekleştirilir ve işçiye ödenir. Burada netleştirmesi gereken bir durum daha bulunmaktadır. Ücret avansı bir kesinti değilken erken ödenmiş bir para olmasından dolayı ay sonundaki ücretten kesilebilir. Ücret avansı bir haciz olmaması nedeniyle ay sonunda işçinin eline maaşının dörtte üçünden azı geçebilir. Bu durumda dörtte biri kuralı haciz için geçerlidir.  Avansta bir kesinti gibi gözüksede maaşını erken ödemesinden ibarettir. Ortada bir haciz ya da İcra yazısı bulunuyorsa borcun ödemediğine ve yasal sürelerinde dolduğunu icra aşamasına geldiğini göstermektedir.

Bir önceki yazımız olan Kredi Kartı Borcu Ödenmezse Olacaklar başlıklı makalemizde kredi kartı borcu, kredi kartı borcu icra ve kredi kartı borcu ödenmezse ne olur hakkında bilgiler verilmektedir.