Kredi Kartı Borcu Ödenmezse Olacaklar

Kredi Kartı Borcu Ödenmezse Olacaklar

Kredi kartı borcu ödenmezse bankalar tarafından İdare eder takip söz konusu olacağı gibi Merkez Bankası Kara listesine girildiğinde yasal takipte söz konusu olmaktadır. Bu durum ise icra takibine kadar uzayabilmektedir. Yasal takipten önce 3 ay kadar yani 90 günlük bir süre bulunmaktadır. Ödeme yapılmadığında toplam süre 90 günü bulduysa yasal takip başlamaktadır. Bu süre zarfında borç kapandığında sadece gecikme faizi ödenmektedir. 54 günde ise borçluya ihtar çekilmektedir. Gecikme faizi ile beraber ihtar çekilmiş ise ücreti de borçluya yansımaktadır. 90 günün sonucunda banka kişiyle tekrar iletişime geçer ve geçen 3 aylık borcun ödenmesini talep eder. Bu süreç içerisinde yapılandırma talebinde bulunarak ya da borcun tamamını gecikme faizi ile İhtar ücreti ile beraber tamamen kapatarak yasal sürecin önüne geçmek mümkündür. Fakat bunlardan hiçbiri yapılmazsa yasal süreç başlar ve Yasal sürecin çeşitli yaptırımları bulunmaktadır. Yasal takip ile beraber Merkez Bankası Kara listesine girilirse  kredi sicili bozulmaktadır. 5 sene süreyle kredi ve kredi kartı alınmasında zorluk yaşanacağı gibi mahkeme kararları ile banka hesapları bloke edilmektedir. Maaşın belli bir kısmına el konulması ve icra takibi başlatılması gibi durumlar ile karşı karşıya  kalınabilmektedir.

Haciz Edilen Eşya Borçluya Ait Değilse Ne Yapılmalı?

Haciz edilen eşyanın borçluya ait olmaması durumunda borçlu tarafından icra memuruna ifade edilir ve haciz tutanağına yazılır. Eşyanın sahibi olduğunu bildiren kişiye bu konu bildirilir. Üçüncü kişinin İstihkak davası açma hakkı bulunmaktadır. Karmaşık bir dava olup hukuki yardım alınması gerekmektedir. Haksız bildirim yapılması halinde tazminat ödeme yükümlülüğü de doğabilmektedir. Haciz edilen eşyalar alacaklının talebi olduğunda depoya götürülmektedir. Daha sonra yasal prosedüre uygun olarak icra müdürlükleri tarafından satılmaktadır. Satış Bedeli alacaklıya ödenmektedir. Icra takibine neden olan borç ve icra masrafları ödendiğinde haczedilen eşya geri alınabilmektedir. Eşyanın tutulduğu depo içerisinde ücreti de kişinin ödemesi gerekmektedir. Takip giderleri harçlar ve satış giderlerinden kim sorumludur diye çelişkiler oluşması halinde takibi başlatan alacaklı masrafları ödemektedir.  Kural olarak borçlu sorumlu olurken takip başlatan olacak önce masrafları öder ve daha sonra esas alacak ile borçludan tahsil edilmektedir. Kredi kartı borçları ödenmediğinde yine aynı şekilde İcra takibi başlatılmaktadır.

Bir önceki yazımız olan Kredi Borcu Ödenmezse Eve Haciz Gelir Mi? başlıklı makalemizde kredi kartı borcu eve haciz, kredi kartı borcu eve haciz gelir mi ve kredi kartı borcu haciz hakkında bilgiler verilmektedir.