Kira Gelir Vergisini Nasıl Hesaplayabiliriz?

Kira Gelir Vergisini Nasıl Hesaplayabiliriz?

Kira geliri elde etmekte olan bireylerin gelirleri o sene için belirlenen istisna tutarın baya altında kalmış ise yine bu gelirin beyan edilmesine asla gerek yok. Vergiye de konu olabilecek olan gelir yine bu istisna tutarın üzerinde olan gelire sahip olan bireyler açısından geçerlidir. Geliri istisna tutarının oldukça yukarısında  olan bireyler vergi beyanlarında iki tür gider yöntemlerinden dilemiş olduklarını seçip gelirlerinden indirim konusu da yapabilmektedir.

Gerçek Gider ve Götürü Gider

Yine bunlara örnek verirsek gerçek gider yöntemi ve yine götürü gider yöntemi şeklinde ayrılırlar. Götürü gider yöntemini seçen bireyler iki sene geçmediği sürece gerçek gider yöntemine dönme haklarını kaybederler. Gerçek gider yönteminde ise yiine vergiye konu kazançtan o sene için belirli olan istisna tutarı düşülünce geri kalan o tutardan kazancın elde edilebiliyor olması esnasında da oluşabilen giderler düşülmektedir. Yine götürü usulü olan gider yöntemlerinde de yine o sene için belirlenen oran gelire uygulanıp vergiye tabi olan kazançtan indirim konusu da yapılabiliyor. İlgili seneye ait olan çeşitli gelirlerin istisna oranlarının üstünde olmaları esnasında 2015 senesine ait olan kira gelirlerinin 2016 senesinde beyan edilebilecek gayrimenkul sermaye iradi kira gelirleri yine istisna tutarı olan 3.500 TL’gelirden tam anlamıyla düşülmektedir.

Ödenecek Vergi Hesaplamaları

Yine görüldüğü üzere ödenebilecek vergilerin hesaplanmalarında vergi istisnaları düşülünce götürü gider yöntemi seçilmiş oldu ve %25 oranı uygulanmaktadır bunun ışığında ortaya çıkmış olan rakamdan da düşünülür. Sonrasında da o sene için belirlenmiş olan gelir vergisi oranı uygulanıp ödenecek vergi de tam anlamıyla tespit edilmiştir. Yine bu vergilere bir de damga vergisi eklenir, gerçek ödenecek meblağ da gün ışığına çıkar. Gerçek gider yöntemi benimsenmezse eğer yine aynı örnekten hareket edilir ve hesaplamalar yapılır. Kira beyannamesi internet üstünden [email protected] mail adresine girilerek verilebiliyor. Beyanname verme zamanı yine mart ayının 25’ine kadardır aynı şekilde iki eşit taksit oranında mart ve temmuz aylarında da ödemeleri yapılıyor. Ödemeler yine kişilerin bağlı olmuş oldukları vergi daireleri veya hesapların bildirilmeleri beraberinde farklı vergi dairelerine ve yine yetkilendirilmiş olan çeşitli banka şubelerine de yapılabiliyor.

Bir önceki yazımız olan Kredi İçin Kaç Ay Sigortalı Olunmalı? başlıklı makalemizde kredi başvurusu, kredi için ne kadar sigorta gerekli ve sigortalı kredi başvurusu hakkında bilgiler verilmektedir.