İlamsız İcra Nedir?

İlamsız İcra Nedir?

İlamsız İcra Nedir?

Kanunlar gereği ilamlı icradan başka sadece para ve teminat alacakları için başvurulabilecek ilamsız icra yolu takibi düzenlenmiştir.  Bu takip aracılığı ile başvuran alacaklının mahkeme ilamı ile tespit edilip hüküm altına alınmış olması gerekmemektedir.  Alacaklı direkt olarak icra dairesine başvuru yaparak borçluya karşı takip işlemi gerçekleştirilebilmektedir. Genel haciz aracılığı ile takipte alacaklının elinde herhangi bir belge bulunması da şart olarak gerekmemektedir.  Borçludan herhangi bir şekilde alacağı olmayan bir kişi dahi bu alternatife başvurubilmektedir. Fakat son halde takip alternatifinin başarıyla sonuçlanması için borçlunun takibi itiraz etmemesi gerekir. İlamsız icra takibinde daha önce bir yargılama yapılmamış olduğunda borçluya kendisine karşı yürütülen takipte itiraz ederek takibin sonuçlanmasının engel olma olanağı tanınmıştır. İlamsız icra takibi para ve Teminat alacakları yanı sıra kira alacağının ödenmemesi ya da kira süresinin sona ermesi halinde taşınmazın tahliyesi için de kabul edilmiştir. Aynı şekilde alacaklının elinde kambiyo senedi bulunması halinde ilamsız icra takibi özel olarak düzenlenerek kendi içerisinde icra yolu alternatifleri bulunmaktadır.

  • Genel haciz yolu ile takip
  • Kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile takip
  • Kiralanan taşınmazların tahliyesi yolu ile takip olarak ayrılmaktadır.

Rehinli alacakların niteliğiyle alacağın rehinle temin edilen alacaklar için ayrı bir icra takibi başlatılmaktadır. Fakat bu yolla diğer teminatları için değil sadece rehinli alacaklar için başvuru yapılabilmektedir. Rehinli alacak ve kural olarak direkt olarak planlı ya da ilamsız icra yoluna ya da iflas yoluna başvuru yapamamaktadır. Kanunda belirtilen istisnalar dışında ilk olarak Rehnin paraya çevrilmesi aracılığı ile müracaat zorunluluğu yer almaktadır. Rehnin paraya çevrilmesi alternatifi ile takipte ilamlı ilamsız takip olarak ayrılmaktadır. Rehin alacaklısı borç vadesi ödenmediğinde bu alternatifleri müracaat ederek rehninin satılmasını ve bedelinden alacağın ödenmesini isteyebilmektedir. Kişi alacağının rehin dışında kalan kısmı için diğer takip alternatiflerine başvuru yaparak alabilmektedir. Hukuki bir koruma tedbirinde olan ihtiyati haciz ile bu kategori içerisinde değerlendirilebilmektedir. Zira ihtiyati haciz alacaklı kişinin alacağına kavuşması adına hem icra hukukunda hem de iflas hukukunda başvurulabilecek önemli bir geçici koruma önlemi olmaktadır.

Bir önceki yazımız olan İlamlı İcra Nedir? başlıklı makalemizde ilamlı haciz nasıl gerçekleşir, ilamlı haciz nedir ve ilamlı icra nedir hakkında bilgiler verilmektedir.