İlamlı İcra Nedir?

İlamlı İcra Nedir?

İlamlı İcra Nedir?

İlamlı icrada hakkının yerine getiremeyen ya da ihlal eden kişi mahkemeye müracaat ederek bu ihlalin önüne geçilmesi ve hakkının iade edilmesini talep etmektedir.  Açılan davanın sonucunda talepte bulunan lehine karar verilirse muhatap dava ki bu kişi takip hukuku açısından borçlu olmasından dolayı bunu yerine getirmesi gerekmektedir. Fakat yerine getirmezse alacaklı icra dairesine başvurarak ilamı zorla yerine getirilmesini talep eder borçluya bir icra emri gönderir. Borçlu kişiye verilen süre içerisinde borcu ödemezse borçlar kanunu içerisinde öngörülen şekilde zorla yerine ödemesine olanak sağlanmaktadır. Bu durumda daha önce bir yargılama yapılmış olmasından dolayı borçlunun savunma ve takibi engel olma imkanları oldukça sınırlı olmaktadır. Borçlunun kural olarak bu takibe karşı koyarak takibi durdurulması da mümkün değildir. Alacaklı borçluya karşı tüm talepleri için ilamlı bir takip yoluna başvurabilmektedir.  Aynı zamanda konusu paradan başka bir şey olan alacaklar için alacaklının ilamlı icra yoluna başvurması sorumlu olurken alacaktım önce dava açarak lehine bir karar alması daha sonra ilamlı icra yoluna başvurması gerekmektedir. Fakat konusu para olan alacaklar için ilham alınmadan da takip yapılması mümkün olmaktadır. Alacaklı isterse dava açmadan ilamsız icra takibine başvurabilmektedir. İlamlı icradan başka sadece para ve teminat alacakları için başvurulabilecek ilamsız icra yolu ile takibi düzenlenerek İlamsız icra yoluna başvuran alacaklının mahkeme ilamı ile tespit edilerek hüküm altına alınmış olması gerekmemektedir. Alacaklı direkt olarak icra dairesine başvurarak borçluya karşı takip gerçekleştirebilmektedir. Genel Haciz yolu ile takipte alacaklının elinde herhangi bir belge bulunması şart olmazken borçtan herhangi bir şekilde alacağı olmayan bir kişi dahi bu yola başvurabilmektedir. Fakat son halde takip yolunun başarıyla sonuçlanması adına borçlunun takibi itiraz etmemesi gerekmektedir. İlamsız icra takibinde daha önce bir yargılama yapılmamış olmasından dolayı borçluya kendisine karşı yürütülen takip itiraz ederek takibin sonuçlanmasına engel Olma imkanı tanımaktadır. İlamsız İcra takibi para ve teminat alacakları yanı sıra kira alacağının ödenmemesi ya da kira süresinin sona ermesi durumunda taşınmazın tahliyesi için de kabul edilmektedir.

Bir önceki yazımız olan İcralı Borca İtiraz Edildiğinde Ne Olur? başlıklı makalemizde borca itiraz ve icralı borca itiraz hakkında bilgiler verilmektedir.