İcralı Borca İtiraz Ettiğinde Ne Olur?

İcralı Borca İtiraz

Haciz yolu ile başlatılan ilamsız icra takibinde borca itirazda borçlunun haklılığı ya da haksızlığı araştırılmaktadır. İtiraz ile beraber takip durulmaktadır. Alacaklı borçlunun itirazını bertaraf edebilmek adına icra mahkemesinde 6 ay içerisinde itirazın kaldırılması ya da genel mahkemelerde 1 sene içerisinde itirazın iptali davası açması gerekmektedir. Itirazın kaldırılması davasını itirazın kesin kaldırılması yanı sıra itirazın geçici olarak kaldırılması olmak üzere ikiye ayırarak incelemek gerekmektedir. Bu ayrımı esas teşkil eden unsur ise borçlunun takibe karşı yapmış olduğu itirazın türü olmaktadır. Borcu olan kişiler bu durumda gerçekleştirilmiş olan İcra takibi içerisinde sadece senet altındaki imzaya itiraz etmiş ise alacaklının açacağı dava çeşidi itirazın geçici olarak kaldırılmasıdır.  Borca itiraz edilmesi durumunda açılacak olan dava çeşidi ise itirazın kesin olarak kaldırılması olmaktadır. İtirazın kaldırılması talebinde bulunanlar bu talebi belgeler sunarak ispatlamak zorundadır. Bu belgeler sınırlı olarak sayılmış olup genişletilemez ve değiştirilemez kıyas yolu ile de uygulanamaz.

İcra İnkar

İtirazın kaldırılması, itirazın iptali davaları için süreler itirazın alacaklıya tebliğ tarihinde başlamaktadır. Açılacak olan davada itirazın haksız olduğu ortaya çıkarsa takip kaldığı yerden devam etse de diğer şartları da mevcut bulunuyorsa borçlu aleyhine yüzde 20’den az olmamak kaydıyla İcra inkar tazminatının hükmetmektedir. Alacağı kambiyo senetlerine bağlı olan alacaklı alacak rehinle temin edilmiş olsa dahi kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takipte bulunabilmektedir. Kambiyo senetleri ise poliçe, bono ve çek olmaktadır. Kambiyo senedine özel haciz yolu ile takipte alacaklı kambiyo senedinin aslını icra dairesine sunmak zorundadır. İcra memuru senedin kambiyo senedi olduğunu ve vadesinin geldiğini gördüğü takdirde borçluya ödeme emri göndermektedir. Bu durumda borçlu borcunu 10 gün içerisinde ödeme emrinde yazılı olan icra dairesine ait banka hesabına ödemelidir. Borçlunun takibi konusu olan senet kambiyo senedi vasfına sahip değilse 5 gün içerisinde icra mahkemesine şikayet etmesi gerekmektedir. Senetteki imzanın kendisine ait olmadığı iddiasında bulunuyor ise açıkça belirterek 5 gün içerisinde icra mahkemesine bildirmelidir. Kambiyo senedinde ki imza yapılacak icra takibinde kendisine ait olduğu varsayılırsa haksız yere inkar eden borçlu sözü edilen senede dayanan takip konusu ile alacağın yüzde on oranında para cezasına mahkum edilmektedir.

Bir önceki yazımız olan İcra Takibi Nedir? başlıklı makalemizde icra takibi, icra takibi nasıl yapılır ve icra takibi nedir hakkında bilgiler verilmektedir.