İcralı Borca İtiraz Edildiğinde Ne Olur?

İcralı Borca İtiraz Edildiğinde Ne Olur?

Genel haciz aracılığı ile başlatılan ilamsız icra takibinde borca itirazda borçlunun haklılığı ya da haksızlığı araştırılmamaktadır. Alacaklı borçlunun itirazı mı bertaraf edebilmek adına icra mahkemesinde 6 ay içerisinde itirazın kaldırılması ya da genel mahkemelerde bir sene içinde itirazın iptali davası açılmalıdır. İtirazın kaldırılması davası itirazın kesin kaldırılması ve itirazın geçici olarak kaldırılması olmak üzere ikiye ayrılarak incelenmektedir. Bu ayrıma teşkil eden unsur ise borçlunun takibi karşı yapmış olduğu itirazın çeşidi olmaktadır. Borçlu için karar verilen icra takibi adına borçlu yalnızca senet içerisinde alt kısımda bulunan imzaya itiraz etmiş ise alacaklının açacağı dava çeşidi itirazın geçici olarak kaldırılması üzerine iken Borca itiraz halinde ise açılacak olan dava türü itirazın kesin olarak kaldırılması olmaktadır. İtirazın kaldırılması isteğinde bulunan ve bu isteği belgeler ile kanıtlamak zorundadır.  Bu belgeler sınırlı olarak sayılarak genişletilemez ve değiştirilemez kıyas yolu ile uygulanamamaktadır. İtirazın kaldırılması ve itirazın davaları adına öngörülen süre itirazın alacaklıya tebliğ tarihinden itibaren başlamaktadır.

Kambiyo Senetlerine Özel Haciz Yolu İle Takip

Alınacak olan kambiyo senetlerine bağlı olan alacaklı rehinle temin edilmiş olsa dahi kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takipte bulunabilmektedir. Kamyon senetleri poliçe, bono ve çek olmaktadır. Kambiyo senedine özel haciz yolu ile yapılan takip içerisinde alacaklı kambiyo senedinin aslını icra dairesine sunma zorunluluğu bulunmaktadır. Icra memuru senedin kambiyo senedi olduğunu ve vadesinin geldiğini görmesi halinde borçluya ödeme emri göndermektedir. Borçlu borcunu 10 gün içinde ödeme emrinde yazılı olarak icra dairesine ait banka hesabına ödemelidir.  Borçlunun takibi konusu olan senet kambiyo senedi vasfına sahip değilse 5 gün içerisinde icra mahkemesine şikayet etmelidir. Senetteki imzanın kendisine ait olmadığı iddiasında bulunuyorsa açıkça belirterek 5 gün içerisinde icra mahkemesine bildirmesi gerekmektedir. Aksi takdirde kambiyo senedinde imzanın yapılacak İcra takibinde kendisine ait olduğu varsayılarak İmzasını haksız yere inkar eden borçlu sözü edilen senede dayanan takip konusu alacağın yüzde onu oranında para cezasına mahkum edilmektedir.  Kişi borçlu olmadığını borç ödediğini alacağın zamanaşımına uğradığını icra dairesinin yetkisizliğine ya da alacaklının borcunu ödemek için kendisine mehil verdiğini iddia ediyorsa yine aynı şekilde 5 gün içerisinde icra mahkemesine şikayet etmelidir.

Bir önceki yazımız olan İcra Ve Haciz başlıklı makalemizde haciz işlemi, icra işlemi ve icra ve haciz hakkında bilgiler verilmektedir.