İcra Takibine Düşen Borçlar Ne Zaman Zaman Aşımına Uğrar?

İcra Takibine Düşen Borçlar Ne Zaman Zaman Aşımına Uğrar?

Alıcı ile satıcı arasında borcun ödenmesi amacıyla genel olarak çek, senet ya da sözleşme imzalanarak bir tarih belirlenmektedir. Alacaklı o tarihe kadar borçluya süre verir borç ödenmediğinde alacağı tahsil etmek amacıyla mahkemeye başvurma hakkına sahiptir. Bu konuda Borçlar kanunu  içerisinde birçok düzenleme yer almaktadır. Alacağın tahsil edebilmek amacıyla icra süresi yani icra takibi başlamaktadır. İcra işlemin gerçekleşmesi ve sürecin son bulabilmesi için borçlunun üzerine kayıtlı taşınmaz ya da taşınır mal ya da banka hesaplarına para olması gerekmektedir.  Bunların herhangi bir tanesi yoksa bir icra süreci uzayınca bir süre devam eder. İcra takibi ilk olarak borçlunun üzerindeki malların incelenmesi ile başlamaktadır. Yapılan mahkeme ile talep edilen alacaklar için borçluya Ödeme emri gönderilmektedir. Ancak hiçbir şekilde bu süreç sonuçlanmazsa borç faizi ile beraber artarak devam etmektedir. Bu duruma borçlunun herhangi bir kazancının olmaması ve üzerine kayıtlı bir mal bulunmaması neden olmaktadır. İcra takibi bu durumda devam etse de borçlar kanunu gereği ömür boyunca devam etmemektedir. Kanun kitaplarında bu süreç 10 sene boyunca kesintisiz bir şekilde devam etme hakkına sahiptir. Her sene avukat tarafından bu süreç yenilendiğinde daha da uzayabilmektedir.  Fakat dosya yenilenmediğinde 10 sene sonunda icra takibi zamanaşımı gerçekleşmiş olmaktadır. İcra dosyası avukatlar tarafından düzenli olarak yenilenmesi üzerine 10 senelik süre otomatik olarak uzamaya devam etmektedir. Bu durum ömür boyu devam etmeyeceği için bu süreçte dosya ne kadar yenilir maksimum 20 sene olarak sınırlamaktadır. Bir dosya bir kez yenilenmeden devam etmesi halinde süreç 10 sene boyunca devam etmektedir.  İcra takibine düşen borç bu sayede 10 senedir zaman aşımına uğramaktadır. Fakat dosya yenilenmesi halinde bu süreç içerisinde en fazla 20 senede tamamlanacaktır. İcra takibine düşen borçlar bu şekilde son bulmaktadır. Borçlu borcunu ödediği takdirde daha kısa sürede bitebilmektedir. Aynı zamanda icra dosyası kapatma harçları da bulunmaktadır. Gerekli harçlar ve çıkartılan hesaptaki miktar yatırıldıktan sonra dosyanın kapanmasına karar verilir ve bu dosya tekrar açılmaz.  Fakat dosya işlemsizlikten dolayı düşmüş ise bu durumda dosya kapanmış olsa dahi yeniden açılabilir.

Bir önceki yazımız olan İcra Takibi Çeşitleri başlıklı makalemizde icra takibi, icra takibi çeşitleri ve ilamlı takip hakkında bilgiler verilmektedir.