İcra Takibi Türleri

İcra Takibi Türleri

İcra takibi türleri arasında yer alan ilamlı icra takibi mahkeme kararı anlamına gelmektedir. Bu icra takibi çeşitleri arasında mahkeme kararına dayanılarak takip açılmaktadır. İlamsız icra takibi ise genel haciz yolu ile olurken bu icra türünde alacaklının elinde çek, senet, poliçe gibi bir belge ya da mahkeme kararı bulunmamaktadır. Alacaklı eğer varsa sözleşme taahhütname gibi evrakları ile beraber ya da tamamen evraksız şekilde İcra müdürlüğüne giderek genel haciz yolu ile takip başlatmaktadır. Kambiyo senedine dayalı icra takibi genel haciz yolu söz konusu olurken İcra takibi çek, poliçe, bono gibi belgelere dayanılarak başlatılmaktadır. Alacaklı ile ilgili belgeler icra müdürlüğüne sunulmak zorunda olurken vadesi gelen bir borç senedi söz konusuysa icra memuru borçluya ödeme emri tebliğ etmektedir. Borçlu borcunu 10 gün içerisinde ilgili icra dairesinin hesabına ödemek zorundadır. İcra takibine itiraz edilebilse de ilamsız icra takibine itiraz etmek isteyen bir borçlu borcun tamamını ya da belli bir kısmı 7 gün içerisinde hem yazılı hem de sözlü olarak itirazda bulunabilmektedir. 7 günlük süre ödeme emri borçluya tebliğ edilince başlamaktadır. Alacaklı itirazı kaldırmak isterse dava açılabilmektedir. Dava açma süresi 6 ay olurken açılan davada alacak talebini ispat etmekle yükümlü olmaktadır. Eğer ilamlı icra takibi söz konusu ise boşluk oluşumu varlığına itiraz edemez. Fakat diğer itirafları ile beraber Ödeme emrinin tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde icra mahkemesine dava açılabilmektedir.  İcra borcu süreli olmasından dolayı mutlaka kağıdın üzerindeki yazıyı dikkatli okumak gerekmektedir. Ödeme ve icra emri mal yanı sıra hakların haciz edilmesinden önceki son aşama olmaktadır. Alt kısımlarında yapılması gerekenler ve yasal haklar yazılı olmasından dolayı ödeme ve icra emrinde yazılı metin kişiye zor ve karmaşık geliyorsa mutlaka hukuki yardım alınmalıdır. Borcu karşılayacak miktarda mal varlığını açıkça bildirilecek dilekçeye mal beyanı ismi verilmektedir. Aynı zamanda açık adresi de bildirmek gerekmektedir. Uyarı yazısında ayrıntısı ile belirtildiği üzere 10 gün içerisinde mal beyanında bulunmak zorunlu olmaktadır.

Bir önceki yazımız olan İcra Takibi Ne Kadar Sürer? başlıklı makalemizde icra takibi ne kadar sürer ve icra takibi süresi hakkında bilgiler verilmektedir.