İcra Takibi Nedir?

İcra Takibi Nedir?

İcra takibi borçlunun borcunu herhangi bir nedenle ifa etmesi halinde alacaklının bu borcu devlet gücü ile tahsil etmek adına İcra Müdürlüğüne başlattığı takip olmaktadır. İcra ile ilamlı ya da ilamsız olmak üzere iki türe ayrılmaktadır. İlamlı icra bir mahkeme kararına dayanılarak başlatılan İcra çeşidi olmaktadır. İlamsız icra ise ortada bir mahkeme kararı bulunmadan para ya da teminat ile alacaklarının tahsili adına başlatılabilecek icra türü olmaktadır. Aynı zamanda para ya da teminat niteliğinde olmasa dahi kiralanan bir taşınmazın tahliyesi de icra Müdürlüğünden ilamsız icra yolu ile istenebilmektedir. Kambiyo senedi ya da ilam mahkeme kararı olmayan alacaklı olan kişiler alacağı ipotek ya da rehinede temin edememişse icra Müdürlüğüne giderek genel haciz yolu ile takip işlemi başlatabilmektedir.  İcra takibi başlatabilmek için takip talebini alınacak varlığı ispat eden bir belge eklemek zorunlu olmamaktadır. Alacağı ispat eden sözleşme, taahhütname ya da evraklar var ise bunlar gelecekteki alacağın ispatına yardımcı olacağından eklenmesi yararlı olur. İlamsız icra takipleri kural olarak yetkili icra dairelerinde açılmaktadır. Taraflar arasında geçerli bir yetki sözleşmesi yok ise borçlunun yerleşim yerlerindeki icra dairesi yetkili merci olur. Aynı zamanda para ve teminat alacağı bir sözleşmeden doğmuş ise sözleşmenin ifa edileceği yerin icra dairesi de takipte yetkili merci olmaktadır. Bunun dışında borçlu yetkisiz icra dairesinde başlatılan takibe yetki yönünden itiraz edilmezse takibin başlatıldı İcra dairesi etkili olmaktadır. Genel haciz yolu ise başlatılan ilamsız icra takibinde borçlu icra dairesi tarafından kendisine gönderilen ödeme emrine 7 gün içinde itirazını bildirirse takip durdurulmaktadır. İtiraz süresi içerisinde itiraz edilmezse ödeme emri ve icra takibi kesinleşmektedir. Bu durumda yedi günlük süre hak düşürücü süre olmaktadır. İtiraz süresi hesaplandığında borçlunun kendisine gönderilen tebliğ tarihi yani borçlunun tebellüğ ettiği tarih esas alınmaktadır. Ödeme emrinin tebliğ alan kişi borçlu olmadığını düşündüğünde ödeme emrine itiraz edebilmektedir. Genel haciz yolu ile başlatılan ilamsız icra takibi de ödeme emrini gönderen icra dairesine yapılmaktadır.

Bir önceki yazımız olan Farklı Bir Bankadan Kredi Çekerek Kredi Kartı Borcu Ödenir Mi? başlıklı makalemizde kredi başvurusu için borç kapatma, kredi için borç kapatma ve kredi kartı için borç kapatma hakkında bilgiler verilmektedir.