İcra Takibi Nasıl Yapılır?

İcra Takibi Nasıl Yapılır?

İcra takibi borcu devlet gücü ile tahsil etmek üzere icra müdürlüğü nezdinde başlattı takibe söylenmektedir. İcra ilamlı icra ilamsız icra takibi ve kambiyo senedine dayalı takip olmak üzere üç çeşide ayrılmaktadır. İlamlı icra bir mahkeme kararına dayanılarak başlatılan icra türü olmaktadır. Ek olarak para ya da teminat niteliğinde olmasa dahi kiralanan bir taşınmazın tahliyesi icra müdürlüğünden ilamsız icra yolu ile 3 sene bilmektedir. Elinde kambiyo senedi olmayan alacaklı alacağı ipotek ya da rehin ile de  temin edemez ise icra müdürlüğüne giderek genel haciz yolu ile başlatılabilmektedir. İcra takibi başlatabilmek için takip talebini alacağın varlığını ispat eden bir belge eklemek zorunlu olmamaktadır. Alacağı ispat eden sözleşme taahhütname ya da evraklar varsa bunlar gelecekte alacağın ispatına yardımcı olacağından eklenmesi yararlı olmaktadır. İlamsız İcra takipleri  olarak yetkili icra dairelerinde açılırken taraflar arasında geçerli bir yetki sözleşmesi bulunmuyorsa borçlunun yerleşim yerinde ki icra dairesi yetkili mercii olmaktadır. Para ve teminat alacağı bir sözleşmeden doğmuşsa sözleşmenin ifa edileceği icra dairesi de söz konusu takipte yetkili merci olmaktadır. Bunun dışında borçlu yetkisiz bir icra dairesine başlatılan takibe yetki yönünden itiraz etmezse takibin başlatıldı icra dairesi etkili olmaktadır. Genel haciz yolu ile başlatılan ilamsız İcra takibinde borçlu icra dairesi tarafından kendisine gönderilen ödeme emrine 7 gün içerisinde itirazını bildirirse takip durmaktadır. İtiraz süresi içerisinde itiraz edilmezse Ödeme emri icra takibi kesinleşmektedir. Bu durumda 7 günlük hak düşürücü süre olurken itiraz süresinin hesaplanması üzerine borçlunun kendisine gönderilen tebliğ tarihi yani borçlunun tebellüğ ettiği tarih geçerli olmaktadır. Ödeme emrinin tebliğ alan kişi borçlu olmadığının düşünüyorsa ödeme emrine mutlaka itiraz etmelidir. Aynı zamanda  haciz aracılığı ile gerçekleştirilen ilamsız İcra takibinde ödeme emrine itiraz işlemleri ödeme emrini gönderen icra dairesine yapılmalıdır. Fakat takibi başka bir icra dairesi aracılığı ile de itiraz edilebilmektedir. Bu durumda nöbetçi icra dairesi itiraz dilekçesini kabul ettiği takdirde ait olduğu icra dairesine göndermektedir.

Bir önceki yazımız olan İcra Takibi Nasıl Yapılır Aşamaları Nelerdir? başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.