İcra Takibi Nasıl Yapılır Aşamaları Nelerdir?

İcra Takibi Nasıl Yapılır Aşamaları Nelerdir?

İcra takibi alacaklının alacağını tahsil edebilmek adına devletin cebri icra yetkisini kullanarak başvurmak üzere değerlendirebileceği bir hukuk yolu olmaktadır. İcra takibi tüm Türkiye çapında adliyelerin teşkilatlandı il ve ilçelerde bulunan icra müdürlükleri aracılığı ile gerçekleşmektedir. Genel olarak ifade etmek gerekirse icra alacaklının icra müdürlüğüne vereceği takip talebi ile başlamaktadır. Devamında ise ödeme emri borçluya tebliğ edilmektedir. Tebliğden itibaren belirli bir sürenin olmadan tamamlanması halinde takip kesinleşecek haciz aşaması başlamaktadır. Haciz aşamasında borçlunun hak ve alacakları ile mal varlığı değerlerin hacizli gerçekleştirilerek satış aşamasına geçilir. Satış aşamasında haciz edilen mal varlığı değerlerini satışından elde edilecek gelirle alacaklının alacağı karşılanmaktadır. Bahsedilen aşamalar sırasıyla gerçekleşir ve aşama tamamlanmadan sonraki aşamalara atlamak kural olarak mümkün değildir. Mahkemeden ihtiyati Haciz Kararı alınması halinde ödeme emrinin tebliğ edilerek takibin kesinleşmesi beklenmeden haciz işlemi gerçekleştirilebilmektedir. Bu durumda borçlunun mal kaçırma ihtimali ve alacaklının hakkını elde etme ihtimali imkansız hale gelmesi tehlikesi bulunmasından dolayı böyle öngörülmüş olmaktadır. Kanunda ilamsız icra takibi, kambiyo senetlerine mahsus icra takibi, ilamlı icra takibi gibi takip türleri düzenlenmektedir. Bu icra türlerinden en yaygın olanı ise ilamsız İcra takibi olmaktadır. İlamsız icra takibinde alacaklının alacağını kanıtlayan herhangi bir belge ibraz şartı bulunmaktadır. Takip talebinin ekine istenirse alacağın ortaya koyan fatura cari hesap ekstresi sözleşme gibi çeşitli belgeler eklenebilmektedir. İlamsız icra takibi süreci borçlunun itiraz hakları açısından diğer icra takiplerine göre farklılık bulundurmaktadır. Borçlunun itiraz ile takibi durdurması diğer takip türlerine göre daha kolay olmaktadır. İcra takibine nasıl itiraz edileceği konusunda kısa bir araştırma yapılarak tüm bilgileri edinmek mümkündür. İcra takibi için ilk olarak takip talebinin ve bu takip talebine konu olan olacak borçluya tebliğ edilmesi için ödeme emrinin hazırlanması gerekmektedir. Bunları kanuna uygun matbu bir tablo şeklinde hazırlanabilen internetten çeşitli uygulama ve web sitelerde bulunan genel itibariyle bulmak mümkündür. Takip talebinde alacaklı ve borçlunun bilgileri talep edilen alacak miktarının asıl alacak feri, alacak kalemleri ve faiz şeklinde dökümü ile alacağın dayanağının ne olduğu bilgisi ve alacaklının imzası yer almaktadır.

Bir önceki yazımız olan İcra Takibi Durumlarında Ne Yapmak Gerekir? başlıklı makalemizde icra takibi durdurma, icra takibinde yapılması gerekenler ve icra takibine itiraz hakkında bilgiler verilmektedir.