İcra Takibi Durumlarında Ne Yapmak Gerekir?

İcra Takibi Durumlarında Ne Yapmak Gerekir?

İcra takibi borçlunun borcunu birtakım nedenlerle belirtmemesi durumunda alacaklının bu borcu devlet gücü ile tahsil etmek üzere İcra Müdürlüğü nezdinde başlattığı takip olmaktadır. İcra ilamlı ve ilamsız olmak üzere iki türe ayrılır İlamlı İcra bir mahkeme kararına dayanılarak başlatılan icra türü olmaktadır. İlamsız icra ise ortada bir mahkeme kararı bulunmadan para ve teminat alacaklarının tahsili için başlatılan bilecek icra türü olmaktadır. Ek olarak para ya da teminat özelliğinde olmasa dahi kiralanan bir taşınmazın tahliyesinde icra müdürlüğünden ilamsız icra ile isteyebilmektedir. Elinde kambiyo senedi ya da ilam olmayan alacaklı alacağını ipotek yada rehin ile de temin etmemiş ise icra Müdürlüğüne giderek genel haciz aracılığı ile takibi başlatalabilir. İcra takibi başlatabilmek için takip talebine alacağın varlığını ispat eden bir belge eklemek zorunlu olmamaktadır. İspat eden sözleşme Taahhütname ya da evraklar var ise Bunlar gelecekte alacağın ispatına yardımcı olacağından eklenmesi yararlı olacaktır. İlamsız icra takipleri kural olarak yetkili icra dairelerinde açılırken taraflar arasında geçerli bir yetki sözleşmesi bulunmuyorsa borçlunun yerleşim yerinde ki icra dairesi yetkili merci olmaktadır. Bunun yanı sıra borçlu yetkisiz bir icra dairesine başlatılan takibi yetki açısından itiraz etmez ise takibin başlatıldığı icra dairesi de etkili olmaktadır. Genel haciz ile başlatılan ilamsız İcra takibinde borçlu icra dairesi tarafından kendisine gönderilen ödeme emrine 7 gün içerisinde itirazlarına bildirirse takip durmaktadır. İtiraz süresi içerisinde itiraz edilmezse ödeme emri ve İcra takibi kesinleşmektedir. 7 günlük süre hak düşürücü süre olurken itiraz süresi hesaplanması üzerine borçlunun kendisine gönderilen tebliğ tarihi yani borçlunun ettiği tarih esas alınmaktadır. Aynı  zamanda borçlu olan kişi ödeme emrini aldığında borçlu olmadığını düşünüyorsa ödeme emrine itiraz ederek genel haciz yolu ile başlatılan ilamsız icra takibinde ödeme emrine itiraz ödeme emrini gönderen icra dairesine yapılmaktadır. Takibe başka bir icra dairesi aracılığı ile de itiraz edilse de nöbetçi icra dairesi icra itiraz dilekçesini kabul eder ve ait olduğu icra dairesine gönderir.

Bir önceki yazımız olan İcra Dosyası Ne Zaman Kapanır? başlıklı makalemizde icra dosyası kapama, icra dosyası nasıl kapanır ve icra dosyası ne zaman kapanır hakkında bilgiler verilmektedir.