İcra Takibi Çeşitleri

İcra Takibi Çeşitleri

Alacaklı kişinin borçludan alacağını devlet gücünü kullanmak amacıyla tahsil etmek için icra müdürlüğü nezdinde başlatmış olduğu hukuki işlemi icra takibi ismi verilmektedir. İcra takip yolları üçe ayrılmaktadır.

  • İlamlı takip
  • Kambiyo senedine dayalı takip
  • İlamsız takip

Elinde kambiyo senedi ya da mahkeme kararı olmayan alacaklı ipotek ya da rehinle temin edilememiştir ise sadece ilamsız takip açabilme imkânına sahiptir. Bu takip aracılığı ile alacaklının elinde Kambiyo senedi ya da ilham olmadığından sadece alacaklının elinde alacağını kanıtlayan güçlü bir delil olmamasından dolayı alacaklı sıfatını taşıyan kişi tarafından suistimale açık olduğundan kanun borçlunun takibi itiraz edip takibi durdurmasını diğer takip alternatiflerine göre daha da kolaylaştırmıştır. İlamsız takipte borçlu icra dairesi tarafından kendisine gönderilen ödeme emrine 7 gün içerisinde itirazlarını bildirmesi üzerine takip durmaktadır. Borçlunun haklılığı ya da haksızlığa araştırılmaması üzerine kişi borçlu değilse icra mahkemesinde itirazın iptali ya da itirazın kaldırılması davası açmalıdır. İtirazın yersizliği ve haksızlığının ortaya çıkması üzerine takip kaldığı yerden devam etmektedir. Borçlu aleyhine İcra inkar tazminatı ve kötü niyet tazminatının hükme edilmektedir. İlamsız takip açılan kişinin borçlu yetkiye borca ve imzaya itiraz etme hakkı bulunmaktadır. Borca yetkiye ya da imzaya itiraz etmeyen borçlu 7 gün içerisinde gerçeğe uygun mal beyanında bulunmak zorundadır. Aksi takdirde hapis cezası dahil yer almaktadır. Kambiyo senetleri Poliçe, bono ve çek olmaktadır. İcra memuru senedin kambiyo senedi olduğunu ve vadesinin geldiğini gördüğü takdirde borçluya ödeme emri göndermektedir. Borçlu olan kişi borcuna 10 gün içerisinde ödeme emrinde yazılı olan icra dairesine ait banka hesabına ödeme işlemlerini gerçekleştirmelidir. İlamsız takip işleminden farklı olan kambiyo senedine dayalı takipte İcra müdürlüğünde gerçekleştirilen itiraz işlemi takibi durdurmaz. İtirazın 5 gün içinde icra mahkemesine gerçekleştirilmesi gerekir. Aynı zamanda  ilamsız takipten tamamıyla farklı olan kambiyo senedine dayalı takipte itiraz takibi durdurma satış işlemleri hariç tüm takip işlemlerini takip ederek buna önlem almak adına itiraz edilen mahkemeden itirazın esasına karar verinceye kadar takip işlemlerini geçici olarak durdurmasına karar verilmesi için talep edilebilir.

Bir önceki yazımız olan İcra Takibi Türleri başlıklı makalemizde icra türleri hakkında bilgiler verilmektedir.