İcra Geldiğinde Mal Beyanında Bulunmamanın Sonucu Nedir?

İcra Geldiğinde Mal Beyanında Bulunmamanın Sonucu Nedir?

Takibe alınacak olan miktar asgari ücretin üzerinde ise mal beyanda bulunulmaması halinde alacaklı icra mahkemesine başvurulması gerekmektedir.  Mal beyanında bulununcaya kadar 3 ayı geçmemek üzere hapsen tazyik edilmesini isteme hakkına sahiptir. İcra emrinde gerekli belge bulunmamaktadır. Kambiyo takibinde Ödeme emri ile beraber borç kaynağı belgede gönderilmesi gerekmektedir. İlamsız takip sürecinde ise borç belgeye dayalı ise gönderilmesi gerekmektedir.  gönderilmediği süre boyunca 7 gün içerisinde icra mahkemesinden Ödeme emrinin iptali şikayet yolu ile talep  etmek mümkündür. Borçluların borca ve imzaya itirazları ile alacaklı ve borçlunun icra müdürlüğünden işlemlerine ilişkin şikayetlerin incelemekle görevli olan mahkemeler olmaktadır.  İddialar yazılı delillerle kanıtlanabilse de yazılı delil yoksa genel mahkemeye başvurulması gerekmektedir. Tebligat ulaşmamış ya da geç ulaşılması halinde yapılması gerekenler arasında birkaç husus yer almaktadır.  Bu halde tebligat usulsüzlüğü tespit istenebilir ya da gecikmiş itirazda bulunabilirsiniz. Takibe itiraz etmemenin sonuçları ise itiraz süresi sonunda kişinin hakkındaki icra takibi kesinleşmektedir. Takip kesinleştikten sonra eve haciz dahi gelebilir. Bankada bulunan paralara gayrimenkulleri ve üçüncü kişilerde bulunan hak ve alacaklara haciz konulabilir.

Haciz İşlemine Karşı Şikayet Hakkı Bulunmakta Mıdır?

Icra memurlarının gözetiminde alınacak tahsili yetecek miktarda eşya tespiti edilerek haciz tutanağı yazılmasına haciz işlemi ismi verilmektedir. Alacaklının talebi olduğunda eşyalar evden alınmaktadır. Haciz işlemi esnasında icra memuru beyan ve talepleri haciz zaptına yazmakla zorunludur. Haciz tutanağını dikkatli okumak okumadan imzalamamak gerekmektedir. Talepleriniz yazılmazsa bu husus yazarak zaptı imzalamayabilir ve imzalamaktan çekilebilirsiniz. Haciz işlemleri ise icra memurunun görevleri arasında yer almaktadır. Aynı zamanda  kanuna aykırılık söz konusu ise icra mahkemesine şikayet davası açabilirsiniz. Aynı zamanda bu dava süreye tabi de değildir. Emekli maaşları kural olarak haczedilemez takip kesinleştikten sonra ise borçlunun onayı halinde haciz edilebilir. Emekli maaşlarında Haczin kaldırılması süreye bağlı olmamakta ve icra müdürlüğünden talep edilebilmektedir. Bir tane konut bulunuyorsa ve satılması halinde satış değeri ile sosyal konumunuza uygun başka bir ev almanız mümkün değil ise haczi de mümkün olmamaktadır. Bu durumda şikayet 7 günlük süreye tabi olurken icra mahkemesinde gerçekleşmektedir.

Bir önceki yazımız olan Haciz Nedir? başlıklı makalemizde haciz, haciz işlemi ve haciz nasıl yapılır hakkında bilgiler verilmektedir.