İcra Dosyası Ne Zaman Kapanır?

İcra Dosyası Ne Zaman Kapanır?

İcra dosyası ne zaman kapanacağı nevi ile alakalı olmaktadır. Fakat İcra dosya konu ediminin yerine getirilmesi ile kapanmaktadır. Kişi alacağını alamadığında icra avukatı ile almak için başvuru yapsa dahi takibini açmış olabilir. Cezaevi harçları ve diğer borçlar da yatırılırsa icra dosyası kapanmaktadır. Aynı zamanda bir edimin yerine getirilmesi ile ilgili olan bir icra takibinde o edim yerine getirildiğinde icra müdürleri dosyanın kapatılmasına karar vermektedir. Borçlu yalnız yerine gelen icraya da ödeme emrinde görünen para yatırırsa dosyanın kapanmama durumu söz konusu olabilmektedir. Aynı zamanda ödeme ve icra emrinde genel olarak sadece asıl alacaklar ve faizleri görülmektedir. Avukatın icra vekalet ücreti, icra masrafları harçları gelen kağıtta gözükmemektedir. O nedenle İcra dosyasını kapatmak isteyen kişinin icra dairesine giderek ilk olarak kapak hesabını çıkartması gerekmektedir. Kişi borcunu kapak hesabında yazan miktara göre ödemelidir. İcra dosyalarının zaman aşımı durumuna ve borcun nevine göre farklılık göstermektedir. İlk olarak 1 sene boyunca hiç işlem yapılmayan dosyaların kapanmasına karar verilebilmektedir. Arşive inen dosyalar var ise çıkartılması için talepli dilekçe yazılması gerekmektedir. Dosyalar açık olsa dahi araç hacizleri bir sene, gayrimenkul hacizleri ise 2 sene içerisinde satış istenmez ise düşmektedir. Fakat bunun dışında haciz isteme hakkı ödeme emrinin tebliğinden itibaren bir sene geçmekle düşmektedir. Borçlunun ölmesi halinde borcun esasına halel gelmez ve murislerine intikal etmektedir. Zamanaşımı konusunda takip bu durumda murislere düşmektedir. Ölenin terekesi ve borçları kıyaslanarak borç fazla ise Reddi miras yapılabilir bunun için vefatı takip eden 90 gün içerisinde reddi miras işlemlerinin yapılması gerekmektedir. Aynı zamanda reddi miras işlemlerinde sürenin aşması halinde red işlemi de gerçekleştirilememektedir. Zamanaşımına giren bir borç bulunuyorsa ya da ödenmeyen bir borç varsa İcra Müdürlüğünde kişinin adına açılan bir takibin bulunup bulunmadığının kontrol etmekte yarar bulunmaktadır. Aynı zamanda takipler e-devlet üzerinden de kontrol edilebilirken icra müdürlüğünden kişinin adına bir ödeme emri ya da yasal adrese tebliğ bulunuyorsa buna itirazları 5 gün içerisinde yapmak gerekmektedir.

Bir önceki yazımız olan İcra Dosyası Hakkında Bilgi başlıklı makalemizde icra, icra dosyası ve icra dosyası hakkında hakkında bilgiler verilmektedir.