İcra Dosyası Hakkında Bilgi

İcra Dosyası Hakkında Bilgi

İcra dosyasının ne zaman kapanacak başlatılan icra takibi ile alakalı olmaktadır. Fakat genel hatları ile icra dosyası dosya konumu ediminin yerine getirilmesi ile kapanmaktadır. Bir kişi alacağını alamamışsa icra avukatı ile almak için başvurusunu yapmış ve takibi açılmış olabilmektedir. Bu durumda asıl alacak faizleri vekalet ücreti icra masrafları dosya ödenir gerek tahsil ve cezaevi harçları da yatırıldığında icra dosyası kapanmaktadır. Bir edimin yerine getirilmesi ile ilgili olan İcra takibinde o edim yerine getirildiğinde icra müdürleri dosyanın kapatılmasına karar vermektedir. Borçlu sadece eline gelen icra ya da ödeme emrinde görülen parayı yatırdığında dosyanın kapanmama durumu söz konusu olabilmektedir. Ödeme ve icra emrinde genel olarak sadece alacaklar ve faizleri görülmektedir. Avukatın icra vekalet ücreti İcra masrafları harçlar gelen kağıtta gözükmemektedir. O nedenle de İcra dosyasını kapatmak isteyen kişinin icra dairesine giderek ilk olarak kapak hesabını çıkartması gerekmektedir. Borcunu ise kapak hesabında yazan miktara göre ödemesi gerekmektedir. Takip başlatıldığında  alacaklı kişiden başvuru harcı ve peşin harç gibi harçlar alınmaktadır.  Takip başlatıldıktan sonra ise takip bir avukat yürütüyorsa bunları vekalet suret harcı da eklenmektedir. İcra dosyasının hangi aşamada borcun kapatılıp infazının yapılacağına göre tahsil harcı oranı farklılık gösterebilmektedir.  Borçlu olan kişiler İcra müdürlüğüne giderek borçlu olduğu dosya ile ilgili kapak hesabının yapılmasını isteyebilmektedir. Bu durumda çıkan sonuca göre borcu öderse dosya ile ilgili hukuki sorumluluğu bitmektedir. Hacizli malları bulunuyorsa üzerlerindeki hacizlerin kaldırılmasını talep etmektedir. Bir başka alternatif ise borçlunun alacaklının avukatı ile görüşerek bir çözüme ulaşmaya çalışması gerekmektedir. Bu sarayda yapılacak olan ödemeler avukat ve alacaklının insifiyatında  ilerlemektedir. Bu duruma uygulamada borcun haricen tahsili ismi de verilmektedir. Kişi borcunu kapattığında alacaklının avukatı ya da alacaklının kendisi borcun harcını tahsil ettiğine dair bir dilekçe yazarak dosyanın kapatılması talebini icra müdürlüğüne vermektedir. Bir başka ihtimal ise dosya 1 sene boyunca işlem yapılmamış olması sebebiyle dosyanın işlemden kaldırılması halidir.  Alacaklı tekrar harç ve diğer giderleri ödemek şartı ile dosyayı tekrar işlemek olabilmektedir.

Bir önceki yazımız olan İcra Davası Ne Zaman Sonuçlanır? başlıklı makalemizde icra davası, icra davası nasıl sonuçlanır ve icra davası ne zaman sonuçlanır hakkında bilgiler verilmektedir.