İcra Davaları Nelerdir?

İcra Davaları Nelerdir?
 • İhtiyati Haciz Kararı alınması
 • Rehnin paraya çevrilmesi
 • Tahliye davaları
 • Kiranın ödenmemesi sebebiyle icra takibi
 • İhalenin feshi davası
 • İstihkak davası
 • İstirdat davası
 • Menfi tespit davası
 • İtirazın kaldırılması
 • İtirazın iptali davası
 • İcra takibine itiraz

İcraya da haciz kelimelerin cümle içinde kullanıldığı alanlar herkes için can sıkıcı olmaktadır. Aynı zamanda toplum olarak direkt olarak Borçlu ile empati kurularak haciz memurları değil borçlu kişi zor durumda bırakan herkese tepki duyulur. Borç ilk olarak varlığı hukuken kanıtlanmış bir yükümlülük olurken borç alacaklının borçludan isteme hakkının olduğu boşluğuna yerine getirmek zorunda olduğu bir tek edimi içine alan hukuki bir ilişkiyi ifade etmektedir. Özellikle Türkiye’de ticaret hayatı ya da parasal alışveriş tarafların birbirleri ile en fazla anlayış ve tolerans ülkelerin işlediği bir ilişki üzerine kurulmaktadır. Alacaklı ve borçlu kişinin borcunu ödemesi ile ilgili girdiği gecikme süresi uzun bir süre anlayışla karşılamak da aynı zamanda borcun ödenebilmesi için uygun dönemi beklemektedir. Fakat herkesin bildiği gibi finansal yapı, tahsilatlar ve ödemeler dengesi sayesinde ayakta kalmaktadır. Zamanında tahsil edilemeyen alacaklar o işletmenin de ticari hayatını tehlikeye atabilecek durumda olmasından dolayı tahsil edilmeyen alacaklar ödenemeyen diğer borçları yol açacaktır. Bir borcun icra işlemine konu edilebilmesi adına borcun varlığını ispat edilebilmesi gerekmektedir. Bu ispat sürecinin sonucunda alacaklı borçlusuna konu ile ilgili bir hatırlatma tebliğ yollamak ile yükümlüdür. Bu hatırlatma tebliğine süre dahilinde cevap alınamadığı takdirde bu kez borçlu bilgisi borçluya İhtarname aracılığıyla hatırlatılır ve borcun ödenmesi beklenir. Bu süreç sonucunda borcun ödenmemesi halinde borçlunun mal varlığı araştırılarak borcu tahsil yeterli olan malların Haciz işlemi aracılığı ile devlet güvencesi altına alınır.  Borçlunun olan kişinin yaşamını devam ettirebilmesi için gerekli olan herhangi mala haciz işlemi başlatılamaz. Aynı zamanda gayrimenkul haczi sadece o gayrimenkul üzerindeki bir borç alacak ilişkisi halinde gerçekleşmektedir. Yasal olarak gerçekleşmesi zorunlu olan hatırlatma tebliğine ve ihtarnameye borçlu kişi itiraz etmediği sürece ya da borçla ilgili süreç içerisinde ödenmediği takdirde haciz işlemi başlar.

Bir önceki yazımız olan Haciz İşlemi Ne Şekilde Gerçekleşir? başlıklı makalemizde haciz, haciz dudurma ve haciz işlemi hakkında bilgiler verilmektedir.