Finansman, Girişimci İçin Neden Önem Taşır?

finansman girişimci

Hizmet evrelerinde mal ve hizmet imal etmek amacıyla gerekli işletme girdilerini sağlamak adına her zaman maddi kaynaklara gereksinim duyulmaktadır. Bu kaynakların nasıl kullanılacağını belirleyen işlevlere ise Finansman işlevi ismi verilmektedir.  Bir işlevin etkin biçimde yürütülmesi adına ilk olarak finansal analizler yapılması gerekmektedir. İşletmenin likitide durumu ise sermaye yapısı aktifleri kullanma ve karlılık durumu çeşitli rasyonlar aracılığı ile saptanmaya çalışılmaktadır. Daha sonra ise elde edilen rasyonlardan da yararlanılarak finansal planlamaya gidilir. İleriki evrelerdeki finansal ihtiyaçlarda ki  kaynakların ve bunların maliyetlerinin araştırılması gerekmektedir. Tahmini bilanço ve bütçeler hazırlanmalıdır. İşletmelerin ortakları tarafından konulan sermayeyi belirleyen öz sermaye olmak üzere çeşitli finansal kuruluşlardan faiz karşılığı sağlanan kaynaklar yani diğer anlamıyla yabancı sermaye ve son olarak da işletmenin sağladığı karların bir kısmını dağıtmayarak alıkoyduğu kaynaklar bulunmaktadır ki buna da otofinansman ismi verilmektedir.

Finansman Fonksiyonu

Firmaların gereksinim olarak fark ettiği fonların uygun kurallar çerçevesinde olması ve etkin bir halde kullanılması ile alakalı hizmetler olarak tanımlanan Finansman fonksiyonu  olarak yerine getirmektedir. Finans ve mali işler yöneticisi temel olarak gerekli fonları en uygun şartlarda elde etmekte ve en etkin bir biçimde kullanmakla görevli olmaktadır.  Maddiyat denildiğinde nakit ya da bankadaki vadesiz mevduat kastedilmektedir. Fon gibi yatırımlarda nakit, mevduat, vadesiz nakde çevrilebilirken gerektiğinde para gibi gereksinimleri karşılayabilecek çeşitli hususları içerisinde barındırmaktadır.

Finansman Politikaları

Finans fonksiyonunun örgütteki yeri  işletmelerin küçük orta ve büyük işletme oluşlarına göre farklılık göstermektedir. Küçük işletmelerde finans fonksiyonu ile muhasebesi fonksiyonu genel olarak bir bölümde örgütlenerek aynı yöneticilerin yetki ve sorumluluğu altında olmaktadır. Aynı zamanda Finansman politikaları ise etkin bir şekilde gerçekleşebilmesi adına pazarlama, imalat ve personel gibi diğer kategorilerde işbirliğine gereksinim duyulmaktadır. İşletmelerin büyümesi adına finans fonksiyonu için gerekli olan yetki ve sorumluluklar bağımsız bir finans bölümünün örgütlenmesine gidilmektedir. Sayıları her geçen gün artan kobi’lerin finansman yönetimindeki yetersizlikler sebebiyle biriken sorunlar zaman içerisinde daha da büyüyerek ortaya çıkar ve ödeme güçlükleri ile mücadele edilebilir.

Bir önceki yazımız olan Finansal Yönetim ve Hedefleri başlıklı makalemizde finansman yönetim hedefleri ve finansman yönetimi hakkında bilgiler verilmektedir.