Finansman Bono Nedir?

Finansman Bono Nedir?

Finansman bonosu ilgili olan işletmelerin kısa süreli olarak fon ihtiyaçlarını karşılamak için, genellikle de anonim ortaklık statüsündeki oldukça büyük firmalar, bankalar ve aynı zamanda da diğer finansal kuruluşlar tarafından çıkarılıp ihraç edilen borç senetlerinden bir tanesi olmaktadır. Buna göre ise tanınmış ve güvenceli işletmeler ve bankalar çıkardıkları bu borç senetlerini ya da bonolarını piyasaya satmak için ve bu suretle kısa süreli olarak finans fon ihtiyaçlarını en iyi şekillerde karşılamaya çalışırlar. Finansal bonoları ise ABD’ninde en yaygın biçimlerde kullanılmakta olup geri ödeme süreleri en fazla olarak 9 ay kadar bir süre olmaktadır. Türk parası piyasasına ise yaklaşık olarak 1986 yıllarında girmiştir. Buna göre ülkemizde finansman bonosunu sermaye piyasası kurulu izinleri ile ancak anonim olan şirketler çıkarabilir ve süreleri de en fazla 90 günden az ve bir yıldan fazla olamaz. Finansman bonolarında ise kupür büyüklükleri, halka arz edilenlerde en az 1 milyon lira, halka arz edilmeden yapılacak olan satışlarda ise yaklaşık olarak 100 milyon lira olarak belirlenmeleri sağlanmaktadır. Bonoların taşıdıkları bedel, anapara ve faizleri de bunlarım arasında içermektedir.

Diğer yandan halka açık olan anonim ortaklarının ihraç edebilecekleri azami finansman bonosu tutan, kural ve ilgili tebliğ hükümlerine göre de hazırlanmış olan ve genel kurulca onaylanmış son yıllık bilanço görülen çıkarılmış veya ödenmiş sermaye ve yedek akçeler bulunmaktadır. Aynı zamanda finans değerleme artık fonlarının toplamından varsa toplan zararların düşünülmesinden sonra kalan miktarı geçemez. Fakat bu ihraç limitinin tahvil ve sermaye piyasası araçları niteliklerinde ki diğer borçlanma senetleri ihraç limitlerine uygulanan katsayılardan yararlanabileceğini mutlaka kabul etmek gerekmektedir. Diğer yandan borçlanma araçlarının ihracatlarında ortaklıkların tedavülde bulunan diğer bütün borçlanma araçlarının tutarlarının dikkate alınması gerekmektedir.

Bir önceki yazımız olan Finansal Aracıların Yatırımlardaki Rolü Nedir? başlıklı makalemizde finans haberleri ve sermaye piyasası hakkında bilgiler verilmektedir.