Finansal Yönetim ve Hedefleri

Finansal Yönetim ve Hedefleri

İşletmenin gereksinimi olan dış kaynaklar ve sermayelerin belirlenmesidir.  Bu gereksinimlerin sağlanması ile ilgili fonların işletmeye yarar sağlayacak uygun varlıklara yatırılması finansal yönetimin esasları arasında yer almaktadır. Bir işletmenin belirli finansal hedeflere ulaşılabilmesi adına maddi durumunun yönetilmesi gerekmektedir. Aynı zamanda işletmenin gereksinim duyduğu dış kaynakların ve sermayenin belirlenmesi gereksinimlerin sağlanması ilgili konuların işletmeye yarar sağlayacak uygun varlıklara yatırılması finansal yönetimin görevleri arasındadır. Aynı zamanda Finansal yönetimin amacı ise firma değerini maksimize etmek yanı sıra maksimize edilmesi bir diğer ifade ile hisse senedi değerinin maksimize edilmesi anlamını taşımaktadır. Finansman politikası ise fon kaynaklarını saptamak ya da kredi özkaynak seçimine karar vermektir. Sonuç olarak sermaye maliyetini minimize etmek anlamına gelmektedir. Yatırım politikası ise işletmenin varlık yapısına yani kaynaklarına hangi varlıkları yaptıracağına karar vermek olurken temettü politikası işletmenin elde ettiği karların ne kadarının dağıtılacağı ve ne kadarının işletme bünyesinde bırakacağına karar vermek anlamına gelmektedir.

Finansal Yönetim Hakkında

Yatırım karları sermaye bütçelemesi olarak isimlendirilen sabit varlıklara yapılan yatırımları içermektedir. Cari varlıklara yapılan yatırım aynı zamanda işletme sermayesi karları olarak isimlendirilen yatırım karlarının bir parçası olmaktadır. Finansal karlar ise kaynağın türü, finansman süresi ve buna bağlı olarak getiri üzerine verilecek karlara bağlı olacak türde kaynaklardan gelen Finansal yönetim ile ilgili olmaktadır. Kar payı kararı finans yöneticisi net kar dağıtımına ilişkin kararları almalıdır. Genellikle kar payları ikiye ayrılmaktadır.

  • Hissedar Temettü- temettü kar ve dağıtım oranı belirlenmeli.
  • Kalan kar, kalan kar tutarı, işletmenin genişleme ve türlendirme planlarına bağlı olacak şekilde tamamlanması gerekmektedir.

Finansal Yönetimin Hedefleri

Mali yönetim genel olarak Finansal yönetim kaynaklarının temin edilmesi, tahsisi ve kontrolü ile alakalı olmaktadır. Düzenli ve yeterli kaynak temin etmek aynı zamanda kazanç kapasitesine, sektör fiyatına,  hissedarların beklentilerine bağlı olarak pay sahiplerine yeterli getiri sağlamak amaçlı hedeflenmiştir. En iyi fon kullanımı sağlamak için ise fonlar tedarik edildiğinde en az maliyetle mümkün olan en iyi şekilde kullanmaktır. Yatırımın güvenliğini sağlamak adına yeterli getiri elde edebilmek için fonların güvenli girişimlere yatırım yapılması gerekmektedir. Sağlam bir sermaye yapısını planlamak adına ise sermayenin güvenli ve adil bir bileşimi olmalıdır. Bu sayede borç ve öz sermaye arasındaki denge korunmuş olur.

Bir önceki yazımız olan Finansal Analiz Nedir? başlıklı makalemizde finansman analizi, finansman analizi nedir ve yatırım finansmanı hakkında bilgiler verilmektedir.