Borç Ne Zaman İcralık Olur?

Borç Ne Zaman İcralık Olur?

İcra ve haciz kelimelerinin cümle içinde kullanıldığı durumlar herkes için can sıkıcı bir hale gelmektedir. Toplumdaki herkes direkt olarak borçlu ile empati kurarak haciz memurları dahil borçlu kişiyi zor durumda bırakan herkese tepki duyulmaktadır. Borç ilk olarak varlığı hukuken kanıtlanmış bir yükümlülük olmaktadır. Borç alacaklının borçludan isteme hakkının olduğu borçlunun da yerine getirmek zorunda olduğu bir ilişkiyi ifade etmektedir. Alacaklı borçlu kişinin borcunu ödemesi ile ilgili girdiği gecikme süresini elbette uzun bir süre anlayışla karşılamalı ve borcunu ödeyebilmesi için uygun dönemi beklemelidir. Unutulmamalı ki tahsil edilen borçlar sebebiyle ekonomik denge sağlanmaktadır. Zamanında tahsil edilemeyen alacaklar o işletmenin ticari hayatını tehlikeye atmasından dolayı tahsil edilemeyen ve ödenemeyen diğer borçlara sebebiyet vermektedir. Bir borcun İcra işlemine konu olabilmesi adına borcun varlığını yasal olarak ispat etmek gerekmektedir. İspat süresinin sonunda alacaklı borçlusuna konu ile ilgili hatırlatma tebliğ yollamak zorunda iken bu hatırlatma tebliğ süresi içerisinde cevap alınamadığı takdirde borç bilgisi Borçluya ihtarname ile hatırlatmaktadır. Bu sürenin sonunda borcun ödenmemesi halinde ise borçlunun mal varlığı araştırılarak borcu tahsile yeterli olan mallara haciz işlemi aracılığı ile devlet güvencesi altına almaktadır. Borçlunun yaşamını devam ettirebilmesi adına gerekli olan hiçbir mal haciz edilemez. Borçlu kişinin hayatını devam ettirebilmesi adına gerekli olan mallar borçlu da bırakılmak suretiyle haciz işlemi gerçekleştirilebilmektedir. Gayrimenkul haczi sadece o gayrimenkul üzerinde bir borç alacak ilişkisi içerisinde de gerçekleşmektedir. Yasal olarak gerçekleşmesi zorunlu olan hatırlatma tebliğine ve ihtarnameye borçlu tarafından itiraz edilmediği takdirde borcun ilgili süreç içerisinde ödenmemesi durumunda da haciz işlemi başlamaktadır. Haciz işlemi icra memurunun borçluya ait malları dair tutanak tutması ile başlaması üzerine aynı maldan 2 adet bulunuyorsa bu mal haciz edilebilmektedir. İcralık malların satışından elde edilen gelir borçlunun borcundan düşülerek borçtan daha fazla gelir elde edildiğine geri kalanı borçluya iade edilmektedir. İcra ile satışa çıkartılan bir malın satılmaması özellikle borçlu için çok büyük bir mağduriyet yaşatmaktadır.

Bir önceki yazımız olan Banka Borçları Ve İcralar başlıklı makalemizde banka borcu, banka borcu ve icra ve banka borcuna icra hakkında bilgiler verilmektedir.