Bankacılık Düzenleme Ve Denetleme Kurumu Nedir, Yetkileri Nelerdir?

Kanun ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde öngörülmüş olan görevleri yerine getirmek amacıyla kurulmuş idari, mali özerkliğe sahip bir kamu tüzel kişisine verilen isim Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’dur. Bu kurumun ana hizmet binası başkent Ankara’da yer alır.

Görev ve Yetkileri

Kurumun görev ve yetkilerinin başlıca olanlarına yazının devamında yer vereceğim. Gelin beraber bilgilenelim! Tasarruf sahiplerinin hukuklarını ve bankaların emin bir şekilde çalışmasını sağlayacak her türlü çalışmayı yapmak ve tedbirleri alıp uygulamak bu kurumun görevleri arasında yer alır. Bütün finansal temel üzerine dayalı kuruluşların yönetimini, faaliyetlerini, teşkilat yapılarını, hisse değişimlerini ve benzeri birçok uygulamayı takip eder ve inceler.

Bağımsız denetim hakkı sağlar, değerlemeye yardımcı olur ve destek hizmeti vermesi amacıyla yetkilendirilecek kurum ve kuruluşların belirli kurallar çerçevesinde bunlara uygun olarak faaliyetlerini sürdürüp sürdürmediğini denetler. Mali, iktisadi ve mesleki konularda yabancı ülkelerin gerekli yetkili mercileri ile sözleşmeler ve mutabakatlar yapar.

Finansal hizmet sektörünün gelişimiyle alakalı olarak çalışmalar yapar, stratejiler planlar ve bunları uygulamaya sokar. Görev alanına giren konularda araştırma yapıp, kamuoyunun bilgi sahibi olmasını sağlamak derdine düşer ve kurum ya da kurum dışında gerçekleştirilen araştırmalardan uygun gördüklerini yayınlamaya yönelik girişimler içerisine dahil olur. İstedikleri belgeye yerinde görmek ya da yazışma yapmak suretiyle ulaşma şansına sahiptirler. Bunun için bakanlıklar da dahil olmak üzere resmi ve özel kuruluşlarla, kişilerden gizli bile olsa ki bu konu hiç önemli değildir, ulaşmak istediği belgeyi görevlendireceği personel ya da oluşturacağı birim sayesinde elde eder.

Bankalar ve finansal kuruluşlarla alakalı her şeyi denetleme şansına sahip olan bir kurum usullere aykırı bir temayül gördüğünde bunu göz ardı etmeyip ivedilikle gerekli yerlerle yazışma kurarak, söz konusu usulsüzlüğün sonlandırılmasını ve buna sebep olmuş olan kişi ya da kişilerin, birim ya da birimlerin derhal cezalandırılarak görevlerinden uzaklaştırılmasını isteyebilir. Pek tabi böyle bir istek geldiğinde muhatabı olan kurum ya da kuruluş bunu hızlıca yerine getirmekle yükümlüdür.

Bir önceki yazımız olan Banka EFT Saatleri başlıklı makalemizde Banka EFT Saatleri, Bazı EFT Saatleri ve eft nedir hakkında bilgiler verilmektedir.